Vi kører alle auktioner online

Alle auktioner afholdes indtil videre online, "Næsten alt er som før, bare online.

Vi henstiller til at man viser hensyn når man færdes på auktions området, ved ind og udlevering holder afstand, bruger håndsprit, og kun 1 kunde på kontoret af gangen, ved afhentning skal man have fundet sit faktura nr. inden man kommer ind.

Køretøjer, maskiner, biler og driftsmidler kan altid indleveres i Ikast efter forudgående aftale.

Sælgere er som altid velkommen til at sende online auktioner til os, som vi vil oploade med slutdato efter påske. eller kontakte os for udarbejdelse af katalog hos jer.

Ved hastesager vil vi altid kunne kontaktes på mail: jc@hmaauktioner.dk og mobil 40197541

BEMÆRK: Der skal tages forbehold for eventuelle ændringer i nævnte auktions tidspunkter, da vi løbende følger udviklingen og eventuelle tiltag med hensyn til COVID19