1367: Online Maskinauktion 7 dec. Lene Haus Vej 2 7430 Ikast