1779: Ophørsauktion over større butik, del 1, på Lene Haus Vej 2.