Hydraulisk Entreprenør Donkraft,

Katalog nr. 12

Beskrivelse:

Beskrivelse:

Hydraulisk Entreprenør Donkraft, trykluftdrevet, løfte evne ikke opgivet.

Katalog nr.:

Katalog nr.:

12

Auktion:

Auktion:

1499: Online auktion, Maskiner og driftsmidler på Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast

Auktionen er lukket for bud.