Bydevejledning

Bydevejledning og vigtig information

Du skal være oprettet som bruger og godkendt, inden du kan bruge systemet.

Du kan oprette dig enten som erhverv eller privat, Som privat vil der være auktioner du ikke kan byde på.

Alle åbne auktioner finder du på forsiden, klik på Hma logoet i toppen for at komme til forsiden. Under hver auktion finder du i toppen en knap ”Mere info, her står alle relevante oplysninger om den pågældende auktion, som auktionsadressen, kontaktperson, eftersyn og afhentningsdage, tidspunkt for afhentning som skal overholdes. Mange auktioner rundt i landet er hos lukkede virksomheder, hvor der kun er mandskab på de fastsatte afhentningsdage.

Alle bud der afgives er + 15 % salær dog minimum 100 kr pr katalog nummer + gældende moms 25 % ( Momsfrie effekter er markeret med MF i beskrivelsen ) Makssalær på bilauktioner kr 8.200.-

Under hver katalog nummer finder du beskrivelse, fotos og evt. video af produktet, samt mulighed for bud i højre side.

Øverst: Straks bud Hvor næste minimums beløb er udfyldt automatisk i beløbsfeltet, du kan også selv vælge et højere beløb du indtaster, husk ingen kommaer og punktum i beløb. Hvis en anden bruger har lavet et højere autobud før dit bud, vil du straks efter du afgiver bud, få besked om at du er overbudt af et autobud. Du vil altid kunne se om du har højeste bud eller om du er overbudt, dette står med grønt og rødt under aktuel bud i toppen.

Nederst: Autobud: Her kan du indtaste dit maksbud og systemet vil byde op for dig, indtil din maksgrænse er nået. Hvis en anden bruger har lavet et højere autobud, vil du straks efter du afgiver bud, få besked om at du er overbudt af et autobud, du vil altid kunne se om du har højeste bud eller om du er overbudt, dette står med grønt og rødt under aktuel bud i toppen.

Bud og favoritter i bjælken: denne side giver dig det store overblik, her kan du se alle katalog numre du har budt på, og de numre du har sat som favorit, du kan under alle auktionerne, og katalog nummeret, klikke dine favoritter af, ligesom de katalog numre du har budt på, vil være at finde i katalognumre orden under bud og favoritter. Opdater web siden løbende.

Under bud og favoritter kan du også afgive straks bud og du kan nemt overskue hvilke numre du er overbudt på, og hvilke du har højeste bud på. Du vil også kunne se hvilke du har autobud på og dit maksbeløb. Har du mange katalog numre du skal følge med i under afslutningen, så er det bud og favoritsiden du skal bruge. Opdater web siden løbende.

Under bud og favoritter kan du fjerne katalog numre fra listen igen, hvis en vare ikke er interessant mere, dog vil dine bud stadig være registreret til dig, hvis du har budt og er højeste byder. Du kan også fjerne en hel auktion som er afsluttet, dette sker dog også automatisk, når vi overfører den til afsluttede auktioner.

Auktionsforlængelse og afslutning: Online auktioner slutter løbende på nettet.

Alle katalog numre i online auktion lukker løbende med 10 sekunders mellemrum, og med forlængelse i + 2 minutter af de katalog numre der bydes på indenfor de sidste 3 minutter, men kun forlængelse af de katalog numre der bydes på med under 3 minutter tilbage.

Forlængelse + 2 minutter af et katalog nummer vil ske indtil der ikke er flere bud. 

Der vil være et ur der tæller ned ved hver katalog nr, på tælleren kan du nemt se om den forlænges. Opdater web siden løbende, på den blå opdater knap i toppen.

Alle katalog numre bliver på sin ”plads under hele auktionen og afslutningen, der er ingen katalog numre der ”hopper rundt under afslutningen, de bliver på sin plads i nummerorden på den side de har været på fra start.

Har du budt på mange katalog numre og vil følge dem under afslutningen, er det en god ide at benytte ”Bud og favorit siden, her har du et godt overblik, alle effekter står i katalog numre orden, og du vil kunne se og følge med i forlængelsestider og byde direkte derfra. Opdater web siden løbende.

Vi opfordrer til at afgive bud i god tid, og ikke i de sidste sekunder, da dette kan resultere i at bud ikke kan nå at registreres.

Bemærk under afslutningen, hvor katalognumre bliver forlænget, kan eksempelvis katalog nr. 87 godt lukke før katalog nr. 10, hvis der er mange bud på katalog nr. 10 forlænges tiden jo herefter. 

Afslutning ved fysisk auktion: Alle katalog nr. lukker med 10 sek. Mellemrum, her er ingen forlængelsestid. Ved fysisk auktion, er bud du afgiver på nettet kun forhåndsbud, som kan blive overbudt under selve auktionen, hvor der er fremmøde. Du skal afvente nærmere, der vil efter en fysisk auktion sendes besked og faktura ud, men kun hvis du ikke bliver overbudt under den fysiske auktion. Hvis du bliver overbudt på den fysiske auktion, frafalder dit bud, og får du ingen besked herom.

Efter en auktion er afsluttet senest dagen efter, udsendes fakturaer med dine køb + moms og salær, der sendes både besked på sms og på din mail. Din faktura ligger så klar på web siden, under fakturaer i bjælken.  Her kan du vælge direkte online betaling med diverse betalingskort og mobile Pay. Du kan under fakturaer se hvilke fakturaer der er betalt og ikke betalt, du kan selv fjerne fakturaer fra listen, hvis du ønsker.

Ved beløb over kr. 10.000.- skal du benytte ”Straks bankoverførsel med angivelse af faktura nr. alle oplysninger finder du på web siden eller på den mail du modtager.

Afhentning: husk at læse info omkring afhentningsdage og tidspunkt, i mange tilfælde er det hos en lukket virksomhed, hvor der kun er personale tilstede på de bestemte afhentningsdage.

Dine data: finder du under Mine data, i bjælken i toppen, her står de oplysninger du er registreret med hos os, her kan du selv rette dine oplysninger, skifte adgangskode, til og fravælge mails ved overbud.

i Menu knappen ( Den runde med 3 streger, i toppen af højre side ) finder du auktionsbetingelser, kontakt oplysninger, om Hma, sælg på auktion, afsluttede auktioner, transport.