Betingelser Privat

Auktionsbetingelser: for private købere, uden cvr nr.

Alle effekter sælges i den stand de står og forefindes, uden nogen former for garanti og reklamationsret, uden ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed og beskrivelse, køber skal selv undersøge og afprøve effekterne ved eftersynet, Hma auktioner foretager ikke funktionstest.

Køber er indforstået med at alt køb på Hma auktion er, B2B Handel, som handel mellem virksomheder, og køber betragter sig som handlende.   

Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende overfor Hma auktioner, auktionslederen, foged og skifteret, øvrige rekvirent eller konkursbo.

 

Auktions salær og moms, budsummen tillægges 15% salær, minimum 100 kr. pr katalog nr. udover salæret tillægges også altid gældende moms som er 25%. ( enkelte varer kan være momsfri, dvs. ingen moms på budsummen, her står MF i varebeskrivelsen )                                           

Eksempel: bud 1000 kr + 15% salær = 1150 kr + 25% moms Total at betale 1437,50 kr.                                                                                     

Enkelte effekter og køretøjer er momsfrie, på disse tillægges kun moms på salæret, ved disse effekter vil der stå MF i kataloget. Alt andet er + moms.

Makssalær på bilauktioner Lene Haus Vej 2 Ikast, og udvalgte auktioner ( se og læs under auktionen. ) der er makssalær på person og varebiler op til 3500 kg, motorcykler, campingvogne og øvrige udvalgte på kr. 8.200 + m. Salær 15% dog maks kr. 8.200 + m pr køretøj.                                                           

Alt andet sælges + fuld salær 15%.                                                               

Eksempel: bud på personbil i Ikast, kr 100.000.- salær 15% dog maks salær 8.200.- + m. Salær inc moms kr 10.250.- Total at betale 110.250.-

Salæret er altid + moms.

Eksembel: bud på Traktor / Lastbil / Øvrigt: kr 100.000.- + salær 15% ( = kr 15.000.-) Total kr 115.000.- + moms. Total at betale inc. moms 143.750.-

Udenlandske købere: Der refunderes ikke moms til private.

 

Sælger, kurator, konkursboet, øvrige rekvirent garantere at varen er fri og ubehæftet for pant og restgæld, ved tvangssalg kan der gå 3 uger inden pantet slettes i tingbogen.

Køber har det fulde ansvar for at det købte opfylder alle lovmæssige krav og godkendelser, og må ikke anvende varen før disse er opfyldt, udover til ophug, det samme gælder for at indhente de nødvendige tilladelser til brug af software, patenter mv. af de respektive rettighedshavere.

Efter auktion, står varen for købers egen regning og risiko i enhver henseende, strømførende effekter må kun afmonteres af elektriker, alt færdsel på auktionsområdet, sker på eget ansvar.

Afhentning: Læs adressen og de fastsatte afhentningsdage på auktionen, disse skal overholdes, for varer der står der udover, opkræves der 100 kr pr katalog nr. pr dag for pladsleje. Uafhentede betalte effekter bortsælges efter 3 måender og provenuet går til dækning af pladsleje.

Effekter må ikke fjernes fra stedet, inden betaling af disse, alt tyveri og forsøg på dette anmeldes til politiet.

Betaling af købte effekter: Online auktioner: Vi modtager ikke kontanter, det købte skal betales med bankoverførsel som straks, eller kortbetaling og inden afhentning ved online auktion indenfor 3 hverdage, betalings information sendes sammen med faktura, beløb over 10.000 kr skal bank overføres. Ejendomsretten overgår først til køber, når den fulde købssum er betalt og når betaling med kort er godkendt i banken, ved bankoverførsel først når hma auktioner fysisk har registreret beløbet på vores konto.

En opstået tvist af enhver art omkring et køb, er udelukkende en sag mellem den juridiske sælger og køber, Hma auktioner har ingen part i dette, og er kun formidler af salget.

Hma auktioner forbeholder sig retten til at kontrollere en bruger ved oprettelse, samt løbende at vurdere kundeforholdet, og kan i visse tilfælde vælge at afslutte forholdet, og blokere kundens konto.

Hma auktioner er uden ansvar for drift forstyrrelser på internettet, auktionssystemet, serverfejl, internetforbindelser, nedbrud, tekniske fejl, tastefejl og lignende, ved større nedbrud på vores servere kan Hma auktioner til enhver tid forlænge, starte en auktion igen med et nyt sluttid punkt, også efter auktionen er afsluttet, ligesom vi til enhver tid kan slette, annullere en igangværende auktion, uden at der på nogen måde kan gøres erstatningskrav gældende overfor Hma auktioner.

Ved læsning af auktionsvarer og Hma auktioners hjælp til dette, er Hma auktioner uden ansvar og kan ikke gøres erstatningspligtig for skader på personer, bygninger, maskiner, biler, og auktionsvarer.

Fortrydelsesret for private forbruger, nye varer, frivillig auktion, iht dansk lovgivning, 14 dage efter endt auktion, Minus gebyr og Salær, omkostninger ifm transport af varer retur, betales af køber selv. Hma auktioner refunderer beløbet umiddelbart efter at varen er modtaget på auktionsstedet.                

Der gælder dog ingen fortrydelsesret for køb på tvangs / bilauktion, konkursauktion, skifteret eller hittegods.

Fortryder man køb på auktion må man forvente at kontoen blokeres fremover.

Erhvervsdrivende har ingen fortrydelsesret iht dansk lovgivning.

Mindstepriser: der vil på nogle frivillige auktioner forekomme mindstepriser, vi oplyser ikke mindstepriserne. Hma kan lægge mindstepriserne ind i auktionssystemet som autobud.

Der tages forbehold for trykfejl og rettelser i kataloget.

Hma auktioners bank oplysninger: Sparnord - Reg nr 9873 Konto nr 0002439611.                                                                                                      

For udenlandske købere IBAN Nr. DK 61 9873 0002 4396 11. SWIFT: SPNODK22.

Mere praktisk information, bydevejledning med mere, findes på siden, eller kontakt vores kunde support på Tlf 40108100 eller mail kontor@hmaauktioner.dk 

 

Persondatapolitik

Denne politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os.

Ved at fortsætte med at bruge vores tjeneste godkender du den nye integritetspolicy. Du kan altid slette din konto hos os ved at kontakte kundeservice på kontor@hmaauktioner.dk

Vi er dataansvarlig for dine personoplysninger hos os.
Når du opretter dig som kunde beder vi dig om at oplyse visse personlige data, for at kunne byde på en vare skal du som minimum oplyse firma/navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Ønsker du at sælge, skal du ligeledes oplyse bankinformationer. Dine persondata indhentes, registreres og opbevares sikkert og fortroligt, anvendes udelukkende med henblik på at gøre det muligt for dig at købe eller sælge på vores auktioner, samt til at overholde vores bogføringsmæssige 5 års forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen. Endvidere anvendes dine persondata til at informere dig om nyheder og tilbud, hvis du har godkendt dette ved oprettelse.

Vi har forpligtet os til at behandle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med persondataregler og sikkerhedsregler her også sikker forbindelse ved betaling online Epay.

Dine rettigheder

Vi skal som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvilke oplysninger vi har registeret om dig og hvilke formål registeringen har.
Du kan se og rette alle personoplysninger, som vi har registreret om dig, ved at gå ind på vores hjemmeside, log ind, min bruger.
Du har altid ret til at sletning af bruger: I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, eks.vis for at kunne overholde vores bogføringsmæssige 5 års forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.  

Du har til en hver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og ret til at tilbagekalde samtykke.

 

Hma Auktioner

Lene Haus Vej 2

7430 Ikast

Cvr.nr 10104459

Kontor@hmaauktioner.dk