1350: Herning. Online Auktion, Kæruldvej 1, 7400 Herning.