1612: Online Auktion, Baggeskærsvej 6, 7400 Herning.